Tolkmetoder

 • Teckenspråkstolkning
  Tolken simultantolkar allt som sägs i rummet på svenskt teckenspråk. Teckenspråk är ett fullständigt visuellt språk med egen grammatik och eget ordförråd. Teckenspråket är inte internationellt.
 • Skrivtolkning 
  Tolken skriver det som sägs på ett tangentbord och skriften presenteras på en eller flera bildskärmar. Skrivtolkning kan även göras med hjälp av penna och papper.
 • Tecken som stöd (TSS) 
  Tolken använder tecken lånade från teckenspråket som stöd för att underlätta och förtydliga avläsning av talspråk. TSS följer den svenska grammatiken och inte teckenspråkets.
 • Dövblindtolkning 
  Tolken använder sig av olika metoder beroende på hur den med dövblindhet kommunicerar. Det kan vara visuellt eller taktilt teckenspråk, handalfabet, tydligt tal eller skrivtolkning.
 • Taltjänsttolkning
  Tolken ger stöd till dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Exempel på detta kan vara otydligt tal, svårigheter att hitta ord, förstå tal eller svårigheter att läsa eller skriva.