Koncernledningen

Region Uppsalas koncernledning leds av regiondirektören

Åsa Himmelsköld

Staffan Isling
Regiondirektör  

Högupplöst jpg-bild

 

Åsa Himmelsköld
Hälso- och sjukvårdsdirektör
018-611 61 33

Högupplöst jpg-bild

Per Elowsson

Per Elowsson
Sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
018-611 76 01

Högupplöst jpg-bild 

Emma Lennartsson

Emma Lennartsson
Ekonomidirektör
018-617 09 29

Högupplöst jpg-bild

Pernilla Högström

Pernilla Högström
Tf. förvaltningschef
Kultur och bildning
018-611 62 63

Högupplöst jpg-bild

Tomas Stavbom

Tomas Stavbom
Samordnare för ekonomi och hållbar utveckling
018-611 62 02

Högupplöst jpg-bild

Torun Hall

Torun Hall
Förvaltningsdirektör för den nya förvaltningen Primärvård, Hälsa och habilitering
018-611 76 01

Högupplöst jpg-bild

Eva Telne

Eva Telne
Sjukhusdirektör, lasarettet i Enköping
018-611 3401

Högupplöst jpg-bild

Eva Wikström HR direktör

Eva Wikström
HR-direktör
018-611 61 09

Högupplöst jpg-bild

Thomas Thunblom
Förvaltningsdirektör
Fastighet och service
0721–41 00 60
E-post: thomas.thunblom@lul.se 

Högupplöst bild

Johan Wadman

Johan Wadman
Trafikdirektör
018-65 99 10 

Högupplöst bild

Anneli Kjellberg

Anneli Kjellberg
Förvaltningsdirektör
Resurscentrum
018-611 61 15

Högupplöst jpg-bild

Jonas Skovgaard

Jonas Skovgaard
VD Gamla Uppsala Buss AB
018-4445858 

Högupplöst jpg-bild

Gunnila Swanholm

Gunilla Swanholm
Tandvårdsdirektör
018-611 65 67

 Andreas Scheutz

Andreas Scheutz
Forsknings- och innovationsdirektör
070-564 68 40

Högupplöst jpg-bild

 Rebecca Fredriksson


Rebecca Fredriksson
Kommunikationschef
018-611 60 72

Högupplöst jpg-bild

 Christina Dahlmann, kanslichef nämndkansliet

 

Christina Dahlmann
Kanslichef nämndkansliet
018-611 61 18

Högupplöst jpg-bild