Resurscentrum Region Uppsala

Resurscentrum ger ledningsstöd och administrativt stöd till Region Uppsalas verksamheter och till Regionkontoret. Vi hanterar bland annat löneutbetalningar, kund- och leverantörsfakturor och bokslut för hela Region Uppsala. Vi har också det övergripande ansvaret för Region Uppsalas arkiv- och dokumenthantering.

En annan stor del av vår verksamhet handlar om att förvalta och utveckla Region Uppsalas vårdsystem och administrativa system. Resurscentrum arbetar även med utdata ur våra system.