Styrande dokument

I en databas finns Region Uppsalas styrande dokument samlade. Det är till exempel polycier och regler, samt mål-, plan- och uppdragsdokument.

Till varje dokument finns information om beslutsinstans, beslutsdatum, giltighetstid och kontaktperson.

Styrande dokument (öppnas i nytt fönster)