Sammanträdesprotokoll från Varuförsörjningsnämnden 2018-06-01

11 juli 2018

Protokoll från sammanträdet är nu justerat. Information om anslaget och protokollet i sin helhet finns att hämta här. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades på anslagstavlan.

Information om anslaget

Politiskt organ Varuförsörjningsnämnden
Datum för sammanträde 2018-06-01
Paragrafer 12-23
Datum då anslaget sätts upp 2018-07-11
Datum då anslaget tas ned 2018-08-03

Protokoll med bilagor
Dokumenten finns även tillgängliga på
Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala

 

Protokoll

 

Relaterade länkar