Vision

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.
Vi ska inte förändra alla de saker som vi redan gör fantastiskt bra. Men vi ska höja vårt gemensamma sikte, för att även andra ska få reda på hur bra vi är. Vår vision visar var vi vill vara i framtiden. Den bygger på våra styrkor som finns i länet och på människors förväntningar. För att närma oss vår vision är det viktigt att alla ser sin del av helheten. Vi kan alla vara med och göra skillnad.

Vår verksamhet

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här.

Vårt löfte till medarbetare och medborgare

Här växer kunskap och människor
Vi använder oss gärna av detta budskap som ska genomsyra vår organisation och det vi kommunicerar.

Våra strategiska utvecklingsmål
En region för alla – Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Alla invånare ska känna trygghet och tillit till en jämlik hälso- och sjukvård som präglas av hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Vi skapar goda möjligheter för en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att invånarna känner sig delaktiga.

En nyskapande region – Region Uppsala tar fasta på förmågan till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Vår samverkan med Uppsalas två universitet, näringslivet och internationella kontakter ger oss ny kunskap som kan användas i våra verksamheter och för att utveckla Region Uppsala.

En växande region – Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Vi skapar förutsättningar för ett gott liv och en hållbar utveckling. Regionen bidrar till att utveckla en hållbar besöksnäring och erbjuder ett rikt och stimulerande kulturliv med stor mångfald. Vi utvecklar kollektivtrafik och infrastruktur för att tillgodose invånarnas behov och för att förenkla allas vardag.