Regional utveckling

Från 2017 har Region Uppsala ansvar för regional utveckling i länet. Det innebär till exempel arbete med näringslivsfrågor och infrastruktur.

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering och arbetet sker i dialog och samverkan med andra. Till exempel kommuner, universitet, organisationer, myndigheter och företag.

Vi arbetar också tillsammans med kommunerna genom FoU-stödsuppdraget som handlar om att utveckla den sociala välfärden.

Samordning

Vi samordnar de resurser som finns i länet för att vår region ska vara nyskapande, växande och en region för alla.

Många aktörer behöver samverka för att vårt län ska ha:

  • socialtjänst och vård och omsorg av hög kvalitet
  • effektiva transporter och välfungerande digital kommunikation
  • en bra grogrund för företagande och innovation
  • en besöksnäring som växer

 
Region Uppsala är en viktig mötesplats för dessa aktörer.