Regional utveckling

Från 2017 har Region Uppsala ansvar för regional utveckling i länet. Det innebär till exempel arbete med områden som näringsliv, kompetensförsörjning och infrastruktur.

Samordning

Det regionala utvecklingsuppdraget kommer från riksdag och regering och arbetet sker i dialog och samverkan med andra.

Uppsala län ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i. Vi arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling.

Vi jobbar för att vår region ska vara nyskapande, växande och en region för alla.

Många aktörer behöver samverka för att vårt län ska ha:

  • Effektiva transporter och välfungerande digital kommunikation.
  • En bra grogrund för företagande och innovation.
  • En besöksnäring som växer.

 
Region Uppsala är en viktig mötesplats för dessa aktörer.