EU

Alla invånare och verksamheter i Uppsala län påverkas av globala trender och händelser i omvärlden. Företag och regioner kan vinna konkurrenskraft även internationellt genom att dra nytta av sina lokala resurser.

Omvärldsbevakning

Många beslut som fattas inom den Europeiska unionen ger ramarna för utvecklingen i Uppsala län. Vi bevakar kontinuerligt EU:s policyprocess för att tillvarata länets intressen. Det europeiska perspektivet genomsyrar våra olika verksamhetsområden.

Ger stöd för ansökan om EU-medel

Lokala och regionala projekt för utvecklingsinsatser kan få pengar genom de så kallade EU-programmen. En ny programperiod för EU löper 2014-2020.

Region Uppsala informerar om olika EU-program och bidrar till att projekt av strategisk betydelse för länets utveckling tar form. Vi kan också ge hjälp och stöd kring ansökningsprocessen. Vi är särskilt involverade i regionalfonden (ERUF) och socialfonden (ESF), men även i andra program. 
Landsbygdsprogrammet hanteras av länsstyrelsen.

Representerar Uppsala län

Region Uppsala företräder också Uppsala län i olika sammanhang, till exempel: