Funktionshinder

Arbetssätt, bedömningsmetoder och kunskap behöver hela tiden utvecklas för att möta nya situationer eller nya krav.

Inflytande och delaktighet är prioriterade områden. Vårt arbete inriktas bl.a. mot att ge personer med funktionsnedsättningar förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Vi samarbetar med Centrum för forskning om funktionshinder (CFF) vid Uppsala universitet och hänvisar till deras föreläsningsprogram som varje termin visar aktuell forskning som bedrivs vid Uppsala universitet.