Presentationer

2016

November 11   Workshop Riktlinjer vid demenssjukdom  
      Gudrun Tevell
      Lena Kihlander
      Hälsa och habilitering
         
Oktober     Workshop Trygg och effektiv utskrivning  
      Ann-Marie Thordemann
         
   17   Äldre och alkohol
 
      Anna Ekman
      Britt-Marie Hansson och Johan Lagvik
      Erik Blennberger
      Mary Nilsson
         
  5   Fallfritt - Om att förebygga fall  
      Introduktion
      Anja Saletti  
      Anja Saletti 2
      Christina Mörk  
      Christina Mörk 2
      Helena Wallin Eriksson
      Senior alert
         
April 28   Integration of knowledge  
      Lena Lindgren
      Michelle Duda
      Wes Shera och Katherine Dill
         

 22   Senior alert  
      Frida Högberg
      Tierps kommun
         
Mars     Riktlinjer för rehabilitering och habilitering  
      Ragna Kihlström och Monica Jonsson
      Birgitta Ohlson