Rapporter

2017

Shit den här människan bryr sig om mig
Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växerupp med föräldrar som har missbruksproblem.
Författare: Karin Alexanderson,Agnetha Hammerin, Sofia Lind, Karin Malmberg, Elisabet Näsman och Christina Stenhammar

 

2016

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård
Författare: Ann-Marie Thordeman

Chatta med Soc -
Ett projekt vid Familjens hus, socialförvaltningen i Enköpings kommun

FoU-rapport 2-2016 Användning och resultat av stabilitets- och kompetensprogram för handläggare inom den sociala barnsomsorgen.
Författare: Anna-Lena Lindquist och Marie Hedqvist

Utvärdering av VITS-teamet
Författare: Hanna Elmeskog

Urinprovstagning för narkotikaanalys - en utvärdering
Författare: Ida Baglien, Fanny Holmqvist

FoU-rapport 1-2016 Uppföljning av arbetet med Samordnad individuell plan i Uppsala län
Författare: Marianne Winqvist