Samordning inom välfärdsområdet

Vi företräder länet på nationell nivå när det gäller välfärdsfrågor och fungerar som verkställande tjänstemannastöd i Tjänstemannaberedningen kommuner-landsting (TKL). TKL är styrgrupp för verksamheten.

Några av våra uppdrag

  • Ta fram länsgemensamma överenskommelser och riktlinjer om samverkan mellan landstinget och kommunerna gällande berörda målgrupper
  • Medverka till utveckling av e-Hälsa
  • Uppföljning av Samordnad individuell plan
  • Stödja samordning utifrån den nationella psykiatriöverenskommelsen