Infrastruktur- och samhällsplanering

Effektiva kommunikationer knyter samman regionen. Att kunna resa snabbt och enkelt gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt personal och ökar invånarnas chans att få jobb.
Stockholm-Uppsala är ett av de snabbast växande områdena i Europa. I takt med att befolkningen ökar behöver infrastrukturen byggas ut för att bidra till att stärka tillväxten.

Prioriterar investeringar

Region Uppsala ansvarar  för att planera och föreslå var Uppsala län ska investera i den regionala transportinfrastrukturen. Totalt omfattar länstransportplanen investeringar på omkring 1,6 miljarder kronor fram till år 2025.

Representerar Uppsalaregionen

Trafikverket ansvarar för järnvägar, europavägar, riksvägar samt viss infrastruktur vid hamnar och flygplatser. Som ansvarig för länstransportplanen är vi regionens röst även för denna infrastruktur.