Innovation

Region Uppsala arbetar för att ligga i framkant inom hälso- och sjukvård. Genom att uppmuntra till ett aktivt förnyelse- och förändringsarbete kan vården utvecklas med hjälp av samverkan, kunskap och kreativitet.

En innovationsstrategi för hälso- och sjukvård har tagits fram inom Region Uppsala för att motivera individer att komma med nya idéer som kan utvecklas och införas inom vården genom fysiska produkter, tjänster, metoder och processer som sätter patienten i centrum. Strategin ska även motivera näringslivet till den kostsamma utvecklingen av lösningar för att möta dagens och morgondagens utmaningar i vården, och stimulera forskare och akademiska miljöer till utvecklingen av ny kunskap.

Region Uppsala innovation

Region Uppsala innovation har idag ett uppdrag som sträcker sig över de förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård. Det långsiktiga målet är att utveckla och stärka innovationsmöjligheterna inom samtliga verksamheter i Region Uppsala.

Genom att knyta Region Uppsala innovation närmare Region Uppsalas arbete med länets näringsliv och forskning stärks möjligheterna ytterligare att arbeta med innovationsdriven tillväxt, där hälso- och sjukvården är en självklar och viktig motor för innovation och regional utveckling.

Syftet är att möjliggöra för medarbetare, invånare, forskare och företag att utveckla och utvärdera idéer och innovationer, som kan leda till nya produkter och företag. Detta i samverkan med Region Uppsalas verksamheter och andra aktörer i Uppsalas innovationssystem.