Kompetensförsörjning i länet

Brist på arbetskraft med rätt kompetens hindrar länets företag att växa och utvecklas. Bristen är också ett hinder för kommunernas och regionens möjligheter att erbjuda god kvalitet i välfärden.

Matchning utbildning-yrke

Yrkeskunnande på gymnasial nivå är efterfrågat och många branscher har brist på sådan arbetskraft. Hur matchar de yrkesutbildade som arbetar i Uppsala län mot efterfrågan?
Region Uppsala har djupdykt i matchningsfrågan, med flera intressanta resultat. Till exempel:

  • Det är bara drygt 30 procent av de naturbruksutbildade som har ett yrke som stämmer med utbildningen. För de byggutbildade stämmer yrke och utbildning till över 70 procent. 
  • De som utbildat sig mot vård och omsorg arbetar också där, men uppåt 30 procent av arbetsstyrkan har helt andra utbildningar. 
  • Transportbranschen vill anställa och de transportutbildade kvinnorna arbetar i hög utsträckning – med något annat. 


Statligt uppdrag

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt. Region Uppsala har ett statligt uppdrag angående kompetensförsörjning i länet, att analysera privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, och föra dialog med berörda aktörer.

Samverkan

Både branscher, utbildningsansvariga och myndigheter är engagerade och viktiga. Region Uppsala står bakom Teknikcollege Uppland och Vård- och omsorgscollege Uppland, där arbetsgivare, utbildare och fack möts. I Forum för inkluderande arbetsmarknad möts kommuner och myndigheter.

Regional utveckling innebär samverkan, både inom länet och med andra regioner. Regionala tillväxtmedel, EU-medel och engagemang från Region Uppsala är en del bakom projekt som #jagmed, Affärskompetens i Norduppland, En bättre matchning, Almi-Sync och Smart industri.

Vad säger länets kommuner om arbetsmarknaden?

Det går bra för Uppsala län. Samtidigt har många branscher och arbetsgivare svårt att rekrytera, och många individer har en bra bit till nästa jobb. I filmen ”Utan spaning, ingen aning” berättar länets kommuner hur de ser på läget.

Har du problem att titta på filmen, klicka här