Kompetensförsörjning i länet

Brist på arbetskraft med rätt kompetens hindrar länets företag att växa och utvecklas. Bristen är också ett hinder för kommunernas och regionens möjligheter att erbjuda god kvalitet i välfärden.

Statligt uppdrag

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt. Region Uppsala har ett statligt uppdrag angående kompetensförsörjning i länet, att analysera privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, och föra dialog med berörda aktörer.

Samverkan

Både branscher, utbildningsansvariga och myndigheter är engagerade och viktiga. Region Uppsala står bakom Teknikcollege Uppland och Vård- och omsorgscollege Uppland, där arbetsgivare, utbildare och fack möts. I Forum för inkluderande arbetsmarknad möts kommuner och myndigheter.

Regional utveckling innebär samverkan, både inom länet och med andra regioner. Regionala tillväxtmedel, EU-medel och engagemang från Region Uppsala är en del bakom projekt som #jagmed, Affärskompetens i Norduppland, En bättre matchning, Almi-Sync och Smart industri.

Vad säger länets kommuner om arbetsmarknaden?

Det går bra för Uppsala län. Samtidigt har många branscher och arbetsgivare svårt att rekrytera, och många individer har en bra bit till nästa jobb. I filmen ”Utan spaning, ingen aning” berättar länets kommuner hur de ser på läget.

Har du problem att titta på filmen, klicka här