Kompetensförsörjning

Våra insatser bidrar till förbättra matchningen på arbetsmarknaden och förbereda ungdomar inför ett framtida arbetsliv.

Kompetensforum är länets regionala kompetensplattform. Där ingår ett tiotal branscharenor som samlar utbildningsanordnare och branschrepresentanter. Exempel på dessa är Teknikcollege Uppland och Vård- och omsorgscollege Uppland.

Länets prioriterade områden för att bygga en kunskapsregion från grunden är att:

  • Säkra en utbildning inom grund- och gymnasieskola med hög kvalitet och goda resultat
  • Säkra kompetensförsörjning av lärare
  • Erbjuda bredare utbud av vuxen- och yrkesutbildningar efter arbetsmarknadens och individernas efterfrågan.
  • Öka utbytet mellan utbildningsanordnare och arbetslivet
  • Säkra barn och ungas kreativitet och entreprenöriella förmåga samt intresse för naturvetenskap och teknik.

Vi samordnar möten med länets skolchefer och ingår i Forum för samverkan vid Uppsala universitet.