Besöksnäring

Region Uppsala har ansvaret för samordning av länsövergripande frågor som rör turism- och besöksnäring i Uppsala län. Detta bedrivs under namnet Visit Uppland.

Fokus på besöksnäringens utveckling

Visit Uppland ska bidra till att stärka länets attraktivitet och konkurrenskraft, identifiera besökaren, driva på produkt- och affärsutveckling och etablera nätverka samt stärka gemensam marknadskommunikation. Verksamheten drivs av en regional destinationsutvecklare på heltid samt en projektkoordinator på deltid.

Styrdokument

Visit Uppland arbetar efter den länsstrategi för hållbar besöksnäring i Uppsala län som antogs av regionfullmäktige i december 2013. I den fastställs de strategiska inriktningarna till:

  • destinationsutveckling
  • finansiering
  • samverkan mellan privat och offentlig sektor
  • marknadsföring
  • företagande och kompetensförsörjning
  • hållbar besöksnäring