Internationalisering

Företag som lyckats vidga sin marknad och handlar internationellt är i allmänhet mer lönsamma än de som enbart agerar lokalt. För att öka tillväxten i Uppsala län stödjer Region Uppsala ökad internationalisering av det uppländska näringslivet.

Uppsala Going Global

Uppsala Going Global är ett nätverk som arbetar för att stödja företag som vill etablera sig eller växa på en internationell marknad. Nätverkets aktörer ansvarar själva för de egna insatserna, men samverkar för att skapa effektiv support för företag.
Vi arbetar även med gemensam marknadsföring och exponering, allt för att underlätta för företagen i regionen att hitta rätt stöd på ett enkelt sätt.