Utredningar och analyser

Region Uppsala ska följa utvecklingen i länet. Genom att analysera länets förutsättningar skapar vi den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla vårt län. Vi sprider våra analyser och rapporter för att bidra till mer insiktsfulla och genomtänkta förslag till åtgärder för att skapa goda livsvillkor för invånarna.

Rapporter och analyser om länet publiceras löpande i rapporter eller länsanalysserien. På så sätt vill vi öka kunskapen och intresset kring utveckling och tillväxt i Uppsala län.

Länsanalyser

Arbetsmarknaden, fjärde kvartalet 2019
Arbetsmarknaden, tredje kvartalet 2019
Befolkningsprognos för Uppsala län år 2019-2050
Arbetsmarknaden, första kvartalet 2019
Befolkningsprognos, utvärdering 2018
Arbetsmarknaden, fjärde kvartalet 2018
Arbetsmarknaden, tredje kvartalet 2018
Befolkningsprognos för Uppsala län år 2018-2040
Arbetsmarknaden, andra kvartalet 2018
Arbetsmarknaden, första kvartalet 2018
Arbetsmarknaden, fjärde kvartalet 2017
Arbetsmarknaden, tredje kvartalet 2017

Rapporter

Flyttningar i Uppsala län
Rätt kompetens på rätt plats? 
Befolkningsprognos för Uppsala län år 2019-2050
Befolkningsprognos för Uppsala län år 2018-2040
Näringslivet i Uppsala län 2007-2016
Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040
Funktionella arbetsmarknader i Uppsala län utifrån tätorter, 2015