Utredningar och analyser

Region Uppsala ska följa utvecklingen i länet. Genom att analysera länets förutsättningar skapar vi den nödvändiga kunskapen för att kunna utveckla vårt län. Vi sprider våra analyser och rapporter för att bidra till mer insiktsfulla och genomtänkta förslag till åtgärder för att skapa goda livsvillkor för invånarna.

Rapporter och analyser om länet publiceras löpande i rapporter eller länsanalysserien. På så sätt vill vi öka kunskapen och intresset kring utveckling och tillväxt i Uppsala län.

Länsanalyser

Arbetsmarknaden, tredje kvartalet 2017