Hälsa och livsstil

För de allra flesta är en god hälsa något av det viktigaste i livet. Hälsan påverkas av levnadsvanor som mat, motion och rörelse, alkohol, tobak, sömn och stress.

Vi som arbetar i vården hjälper dig med frågor som rör just din hälsa. Vänd dig till din vårdcentral, distriktssköterska eller annan person som du har kontakt med i hälso- och sjukvården. Du kan också läsa mer på 1177 Vårdguiden, landstingens gemensamma webbplats. Där finns information, råd och självtester.

Läs om landstingets arbete med fysisk aktivitet

Läs om landstingets arbete med alkoholfrågor 

Läs om landstingets arbete med tobaksfrågor