Journal-loggrapport på papper

Endast säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som har varit inne i din journal. Alla som går in i patientjournalerna lämnar elektroniska spår efter sig och deras identitet hamnar på en så kallad logglista. Som patient har du rätt att ta del av listan över dem som varit inne i din journal. Här kan du beställa din loggrapport och få den på papper. Fyll i din beställning och skicka den till CESÅ, obligatoriska uppgifter är markerade med (*). Din beställning kommer att hanteras av personal vid journalenheten CESÅ.

Loggrapporten skickas per post till den folkbokföringsadress som är knuten till personnumret du angivit.

Du kan även ta del av din loggrapport via www.1177.se 

Kostnaden för journalkopior utgår från Landstingsstyrelsens beslut 2010.
Första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor.
För mer information se länk i högerspalt.

Om du efter att ha tagit del av loggrapporten har frågor eller misstänker att någon läst dina journaluppgifter utan att ha rätt till det ska du kontakta verksamhetschef för respektive verksamhet.

Din beställning kommer att handläggas skyndsamt. Sommartid kan dock handläggningstiden tidvis öka något.

Personnummer (yyyy-mm-dd-xxxx) *
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Ort *
Tidsperiod för önskad loggrapport. Skriv datum så här: yyyy-mm-dd
Från datum *
Till datum *
Övriga upplysningar