Journalkopia på papper

Önskar du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper kan du vända dig till journalenheten CESÅ.

Från CESÅ kan du beställa journaler förda inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt. Äldre journaler beställs via Regionarkivet i Uppsala (se länk i högerspalt).

Vi öppnar journalen endast när patienten själv per telefon eller skriftligen begär journalkopior. Beställningen kan eventuellt medföra en kostnad och patienten själv ska avgöra vilka kopior som är av intresse. Av patientsäkerhetsskäl hanterar vi inte ärenden där anhöriga eller andra personer beställer åt patienten. 

Från CESÅ kan du inte beställa journalkopior från Folktandvården Region Uppsala. Folktandvårdens journaler beställs hos respektive tandvårdsklinik.

Röntgenbilder beställs från Mediaenheten (Röntgen), CESÅ har endast hand om utlåtanden.

CESÅ skickar inte journalkopior till andra vårdgivare på patientens/nuvarande vårdgivares uppdrag. Den nya vårdgivaren ska själv begära journalkopior skriftligen från CESÅ med patientens medgivande. Enligt direktiv från våra landstingsjurister.

Barnavårdscentralsjournaler som är pågående (0-6 år) beställs från Barnavårdcentralen där barnet är aktuellt. Journalkopior för barn som avslutat BVC beställs från CESÅ. Finns inte BVC-journalen hos CESÅ kommer din skriftliga begäran skickas vidare till Regionarkviet i Uppsala.

Observera att din födelsejournal återfinns i din mammas jounral, därför måste din mamma själv begära ut sin förlossningsjournal för att ni ska få åtkomst till informationen.

Kostnad:
Första nio sidorna är avgiftsfria. Tionde sidan kostar 100 kronor, därefter kostar varje sida 6 kronor, maximal kostnad är 500 kronor.
För mer information se länk i högerspalt.

Din beställning kommer att handläggas skyndsamt. 

För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person skickas journalkopiorna alltid till folkbokföringsadressen. Psykiatrins journalkopior skickas alltid rekommenderat . Om du själv önskar journalkopior till en adress där du inte är folkbokförd rekommenderar vi brevet och fakturerar dig med 50 kronor för kostnaden. Inga journalkopior skickas via e-post.

Om du som vårdnadshavare önskar beställa journalkopior på ditt barn ska beställningen alltid vara skriftlig där Du intygar att du är barnets vårdnadshavare. Använd gärna blankett i högerspalt.

Om du som anhörig vill beställa din avlidne anhöriges journalkopior ska beställningen alltid vara skriftlig och du ska komplettera beställningen med "dödsfallsintyg med släktsskapsutredning" som beställs från Skatteverket. Använd gärna blankett i högerspalt.

Kom ihåg att du alltid kan logga in på www.1177.se och läsa din journal där.

Här kan du beställa egna journalkopior från Region Uppsala