Journal – kopia

Kom ihåg att du alltid kan logga in på www.1177.se och läsa din journal där.

Har du inte möjlighet att läsa din journal digitalt så kan du beställa journalkopior från Region Uppsala på papper. Från journalenheten CESÅ (Centrala enheten för spärrar och återsökning) kan du beställa journaler förda inom Region Uppsala från ca 1958 och framåt. Äldre journaler beställs via Regionarkivet i Uppsala (se länk i högerspalt).

Beställ journalkopia på papper