Om du inte är nöjd med vården

Det händer ibland att en patient, eller en anhörig, är missnöjd med den vård och behandling som har getts. Om det händer dig kan du kontakta patientnämnden för att få hjälp att framföra dina synpunkter till vården, och få svar på dina frågor.

Läs mer på 1177 Vårdguiden om hur du som patient gör om du inte är nöjd med vården (öppnas i nytt fönster)

Där finns också kontaktuppgifter till patientnämnden.