Beställning av sjukresor

Telefonnummer 0771-99 90 00

Till beställningscentralen ringer du som patient eller vårdgivare för att beställa taxi, akuttaxi och plats på sjukresebussen. För att kunna beställa sjukresetaxi till planerade vårdbesök krävs att du har ett kundtillstånd. Gör alltid beställningen senast dagen innan, tidigast 14 dagar före planerat besök. Då kan beställningscentralen samordna taxiresorna. 

Även vid akuta sjukdomstillstånd kan taxi beställas på samma nummer. Hemresa skall då bokas av vårdgivaren.

Berätta alltid när du har:

  • rullator
  • rullstol
  • följeslagare
  • barnvagn