Egenavgifter och allmänna regler

Egenavgift för enkel resa:

Sjukresebuss: 0 kr
Kollektivtrafik: 0 kr
Taxi, specialfordon: 125 kr
Flyg: 125 kr
Privat bil: 1,85 kr per km, maximalt 125 kr

Regler för sjukresor

Landstinget ersätter resor till vårdinrättningar för dig som är länsbo och behöver sjukvård inom länet. I vissa fall ersätts även resor till och från andra landsting. Resor till annat landsting ersätts om du har en vårdgarantiremiss eller en specialistvårdsremiss på medicinska skäl.

Ersättning ges för billigaste färdsätt, samtidigt som landstinget tar hänsyn till patientens tillstånd. Det är resan mellan bostaden och vårdinrättningen som ersätts, om det inte finns en alternativ färdväg som är billigare, t ex mellan arbetsplatsen och vårdinrättningen. Det är vårdgivaren som avgör valet av färdmedel från vården.

Kort om sjukresor heter en folder som innehåller en sammanfattning av reglerna runt sjukresor. Det fullständiga reglementet går att läsa under rubriken, sjukresor. De kan också beställas på tfn 0771-14 14 14 vardagar klockan 08.30-11.30.

Fakturaavgift

Vid fakturering av egenavgift tillkommer faktureringsavgift enligt Landstinget i Uppsala läns för tillfället gällande taxa.