Frikort

Du betalar alltid en del av resan själv, men reser du mycket har du rätt till frikort. När du betalat 1 500 kronor i egenavgifter får  du ett frikort för dina sjukresor under resten av tolvmånadersperioden.

Hur får du frikortet?

Egenavgifter för taxi registreras hos sjukreseenheten och frikort utfärdas automatiskt när högkostnadsbeloppet uppnåtts.
Egenavgifter för bil skickar du själv in till sjukreseenheten styrkta med vårdkvitton.

Sjukresor för barn under 18 år i samma familj kan räknas ihop, och du kan ansöka om ett gemensamt frikort för dem hos sjukreseenheten.

 

Hur fungerar kortet?

Med ett giltigt frikort betalar du ingen egenavgift.