Spärra uppgifter i journal

Du har rätt att spärra uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdenheter och/eller vårdgivare. Begäran om spärr görs skriftligt genom att fylla i blanketten som finns i högerspalten och sänder den till journalenheten Ceså. Ta även del av informationsbladet i högerspalten innan du fyller i blanketten. Du kan även beställa blankett och informationsblad via telefon.

Om du begärt att få uppgifter i journalen spärrade ansvarar du själv för att informera hälso- och sjukvårdpersonalen om vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Spärren kan innebära att hälso- och sjukvårdpersonalen inte får en heltäckande bild av dig som patient, vilket kan äventyra patientsäkerheten och påverka resultatet av den vård och behandling du får.

Ta bort spärr

Du kan när som helst begära att en spärr ska tas bort. Detta görs skriftligt genom att du skriver ut och fyller i blanketten för hävning av spärr i högerspalt och sänder den till journalenheten Ceså.

Spärren kan hävas genom ditt samtycke eller genom att spärren nödöppnas. Nödöppning innebär att hälso- och sjukvårdspersonal vid fara för ditt liv får öppna dina spärrade journalanteckningar. Detta gäller dock inte spärrade uppgifter hos andra vårdgivare.

Som vårdnadshavare kan du inte spärra uppgifter i dina barns journaler.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med journalenheten Ceså.