Vårdgaranti

Vårdgarantienheten finns vid Resurscentrum  Region Uppsala.
Hit kan patienten vända sig för att få hjälp att finna en annan vårdgivare när det egna landstinget inte kan erbjuda besök hos specialist eller behandling/operation inom  vårdgarantitiden.

På Vårdgarantienheten arbetar erfaren vårdpersonal som  informerar om  vårdgaranti, vårdval och valfrihet i vården.

Observera att vårdgarantin gäller planerad vård och för C-läns patienter
Vill du läsa mer om Vårdgarati se 1177.se

För att åberopa vårdgaranti tar du kontakt med vårdgarantienheten, se kontaktuppgifter i högerspalt.

Observera att vårdgarantin endast gäller planerad vård.
Vid akut sjukdom eller skada får du vård så fort som möjligt.