Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur snabbt landstinget ska kunna erbjuda planerad hälso- och sjukvård.

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90
Enligt vårdgarantin har man rätt till:

 • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som man söker hjälp ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om man får en remiss till den specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
 • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.


Om du inte kan erbjudas specialistvård inom 90 dagar kan du åberopa vårdgaranti och bli erbjuden vård hos annan vårdgivare.
För att åberopa vårdgaranti tar du kontakt med vårdgarantienheten, se kontaktuppgifter i högerspalt.

Observera att vårdgarantin endast gäller planerad vård.
Vid akut sjukdom eller skada får du vård så fort som möjligt.