Nu får du som är gravid träffa barnmorskan redan i sjätte veckan. Det är för att du så tidigt som möjligt ska kunna anpassa dina levnadsvanor till det som är bäst för barnet.