E-tjänster

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid och förnya recept. Du kan också välja vilken vårdcentral du vill tillhöra och kommunicera med vården på ett säkert sätt.

All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. Det kostar inget att använda e-tjänsterna, men leder en förfrågan till ett besök eller ett förnyat recept gäller landstingets ordinarie avgifter.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster