• Ungdomar 440

Ungdomsmottagning

Till ungdomsmottagningen kommer du om du behöver preventivmedel eller om du tror att du har någon könssjukdom. Du kan också komma till oss om du har frågor om kroppen, om sex och relationer eller om du behöver en vuxen att prata med.

På ungdomsmottagningen kan du träffa barnmorskor och psykologer. Barnmorskorna ger råd om preventivmedel, graviditetstest, könssjukdomar, droger och alkohol samt smittspårar och skriver recept. Till psykologen kan du komma för samtal om du är orolig för något, deppig, trött, känner dig annorlunda eller har det jobbigt hemma.

All vår personal har tystnadsplikt och alla besök och tester hos oss är kostnadsfria.