Dietist

Dietisten har specialistkunskaper om sambandet mellan mat och hälsa samt om matens betydelse som del i behandling av vissa sjukdomar. Primärvårdsdietisten arbetar både förebyggande och behandlande med enskilda patienter och med gruppverksamhet.

Dietisten arbetar med kostbehandling, kostrådgivning och kostinformation utifrån hela din hälsa. Det vanligaste sättet att komma i kontakt med oss är via remiss från någon inom Primärvården eller barn- och skolhälsovården.

Dietisten är även med i samband med föräldrautbildning vid mödra- och barnhälsovården. Det går också bra att ringa direkt till mig om du vill boka tid eller har frågor.