Psykolog

Primärvården har åtta psykologer som är knutna till länets vårdcentraler. Till psykologen kan du komma via remiss från din husläkare. Vi tar emot patienter som fyllt 18 år.

Psykologen kan erbjuda korttidsterapi. Kontakten inleds alltid med ett eller flera bedömningssamtal där ställning tas till om korttidsterapi inom primärvården är en lämplig insats för dig. Vi behandlar bland annat depression, ångest och stressrelaterade problem.