Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar människans förmåga att röra på sig. Till oss kan du vända dig gällande muskelsmärta, ledsmärta, spänningsbesvär andningsrelaterade besvär, bäckenbottenbesvär eller träningsrådgivning.

Behandlar smärta i axlar, nacke, knä och andra funktionsstörningar?

Om du har smärta, ont eller en funktionsstörning som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen är du välkommen till oss. Vi undersöker och behandlar besvär relaterade till:

- muskler och leder
- stress och psykisk ohälsa
- hjärt- och lungsjukdom
- neurologisk skada eller sjukdom
- inkontinens
- rygg- och bäckensmärta vid graviditet

Vi erbjuder grupper

Vid behov erbjuder sjukgymnast och fysioterapeut gruppbehandling på vårdcentralen:
- artrosskola
- stresshantering
- träning individuellt eller med sjukgymnast i vår lilla träningslokal
- deltar i BVC:s föräldragrupper

Artrosskola

För dig som har artros i höft eller knä. Först träffar du sjukgymnast och får ett träningsprogram att göra hemma. Du deltar sedan i några teoritillfällen om artros. Självklart följer vi nationella riktlinjer och BOA, bättre omhändertaganden av artros.

Stresshantering

Tillsammans med andra som drabbats av negativ stress och/eller stressrelaterade sjukdomar träffar ni kurator och sjukgymnast i grupp. Målet är att lära sig olika sätt att hantera sin vardagliga stress. Kursen utgår ifrån KBT (Kognitiv beteendeterapi) och medveten närvaro (Mindfulness).

Kursen har störst fokus på att förstå teorin bakom stress och hur vi med det kan förändra våra beteenden. Du kommer även att få övningar och verktyg som hjälper dig hantera din vardag och minska risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar.

Läs mer om våra utbildningar