Sjukgymnast och fysioterapeut

Våra sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som den nya yrkestiteln heter, har bred erfarenhet och hög kompetens och behandlar smärta i muskler och leder, stressrelaterade besvär och huvudvärk. Vi finns på Stationsgatan nära Resecentrum. Välkommen!

Behandlar smärta i axlar, nacke, knä och andra funktionsstörningar

Om du har smärta, ont eller en funktionsstörning som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen är du välkommen till oss. Vi undersöker och behandlar besvär relaterade till:

- muskler och leder
- stress och psykisk ohälsa
- hjärt- och lungsjukdom
- neurologisk skada eller sjukdom
- inkontinens
- rygg- och bäckensmärta före/efter graviditet

Vi erbjuder artrosskola

Vänder sig till dig som har artros i höft och knä. Vår artrosskola följer nationella riktlinjer och BOA, bättre omhändertaganden av artros. Efter bedömning deltar du vid tre teoritillfällen och därefter provar vi ut ett träningsprogram som du kan göra hemma eller på gym.

Mer om vår kompetens och utbildning