• Barn på våg och BVC-sköterska

Flogsta vårdcentral

På grund av problem med inomhusmiljön kommer vi att tillfälligt flytta till tre olika adresser.

Våra barnmorskor, sjukgymnaster, kuratorer, psykologer och vår dietist har flyttat till Kungsgärdet. Adressen hittar du under den verksamhet som du ska till.

Övriga verksamheter finns på Samariterhemmets vårdcenter och på Stenhagens vårdcentral. Läs i kallelsen eller fråga i telefonen vilken adress du ska till.

Med våra e-tjänster kan du bland annat förnya recept, avboka tid eller kontakta oss.

Välkommen till vår drop-in i Stenhagen

På vår drop-in på Stenhagens vårdcentral erbjuder vi ett kortare besök hos en sjuksköterska som gör en bedömning av din lättare infektion eller akuta besvär. Sjuksköterskorna hjälper dig med råd och behandling. Om det finns medicinska behov hjälper vi dig vidare. Vanliga symtom – när ska jag söka vård.

Kontaktuppgifter

Flogsta vårdcentral

Fredag 25/1 stängt pga planeringsdag.

Öppettider

måndag - fredag 8-17 (ej helgdagar)

Besöksadress

Dragarbrunnsgatan 70, Uppsala