Dietist

För att träffa vår dietist behöver du en bokad tid. Du kan boka tid via vår telefon eller via dina sidor på 1177. Vår dietist finns på Kungsgärdet center, våning 3.

Hitta till Kungsgärdets center 

Vår dietist har specialistkunskaper om sambandet mellan mat och hälsa samt om matens betydelse som del i behandling av vissa sjukdomar. Dietisten arbetar även med tobak-och alkoholprevention/avvänjning.

Primärvårdsdietisten arbetar både förebyggande och behandlande med gruppverksamhet och enskilda patienter.