Distriktsläkare

För att träffa våra läkare behöver du en bokad tid. Vi finns på Samariterhemmet och Stenhagens vårdcentral.

Hitta till Samariterhemmet
Hitta till Stenhagens vårdcentral

Husläkarna/distriktsläkarna ansvarar för läkarinsatser i primärvården inklusive rehabilitering och förebyggande insatser. Distriktsläkaren är specialist i allmänmedicin vilket ger en bred kompetens om de vanligaste sjukdomarna och deras behandling.

Lista dig hos oss

När du väljer husläkare, vårdcentral eller barnavårdscentral, kallas det att du listar dig. Som målsman för barn upp till 18 år väljer du vilken vårdcentral med barnhälsovård ditt barn ska listas hos. Du kan ha en vårdgivare till dig själv och en annan till ditt barn. Hör av dig till oss om du vill veta mer om listning eller hur du gör.