Kurator

För att träffa våra kuratorer behöver du en bokad tid. Vi finns på Kungsgärdets center.

Hitta till kurator

Kurator på Flogsta vårdcentral arbetar med psykosocial rådgivning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Till kuratorn kan du ringa direkt eller få remiss från övrig personal på vårdcentralen för samtal vid till exempel kriser, stress, lindrig ångest eller depression.

Behandlingsinsatsen är alltid fokuserad med få besök på vårdcentralen. Träffarna kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp - bland annat håller kurator tillsammans med legitimerad psykolog gruppbehandling vid nedstämdhet samt tillsammans med sjukgymnast en grupp vid symtom på stress.
Läs mer om grupper tillsammans med psykolog

På ett effektivt sätt lär du dig strategier som du sedan fortsätter att arbeta med på egen hand och gör till en del av din vardag. Utgångspunkten är en aktiv behandling som hjälper dig att hjälpa dig själv.