Vi tar hand om hela dig

Din hälsa är viktig för oss. Vi har mottagningar för diabetes, artros, astma och KOL samt en hälsomottagning.

På den här sidan hittar du även kontaktuppgifter till vår verksamhetschef.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna erbjuder träning och rehabilitering för besvär från hand och arm orsakad av skada, sjukdom eller överbelastning. Ring för rådgivning och tidsbokning eller be din husläkare om en remiss.
Mer om Primärvårdens arbetsterapi

Artrosskola

Våra sjukgymnaster erbjuder bland annat artrosskola. Hör av dig för mer information och rådgivning. Läs mer om sjukgymnasterna på Flogsta vårdcentral

Astma och KOL

På astma- och KOL-mottagningen testar vi din lungfunktion med PEF, spirometri och ansträngningstester. Du får information och utbildning om astma/KOL-sjukdomen och hur du ska ta dina mediciner. Vi följer upp behandlingsresultatet och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos. Vi erbjuder även stöd vi rökavvänjning.

Hör av dig till oss och boka en tid om du har några av dessa besvär:

  • Långvarig hosta med eller utan slem
  • Upplever du att du har pip i bröstet
  • Får du andnöd när du promenerar eller anstränger dig
  • Har långvariga luftvägsinfektioner 

Stöd att sluta röka?

Vi erbjuder stöd vid rökavvänjning, välkommen att boka en tid redan idag.

Diabetes

Känner du dig trött och hängig? Är du onormalt törstig och dricker mycket? Har dina urinmängder ökat? En orsak kav vara diabetes. Kontakta oss hjälper vi dig att boka tid. Vår diabetessköterska heter Christina Karlsson, 018-611 76 81.

På diabetesmottagningen kan vi hjälpa dig med

  • Kontrollera blodsocker och "långtidssocker".
  • Du kan själv få lära dig att kontrollera blodsockret.
  • Du får hjälp med rätt behandling om mediciner behövs.
  • Du får råd om egenvård som bra mat, motion och fotvård mm.
  • Hjälp vid insulininsättning, du behöver inte läggas in på sjukhus, du får lära dig att själv ta insulin.
  • Om du haft graviditetsdiabetes och är orolig för att få diabetes kan du kontakta oss.

Hälsomottagning

På vår hälsomottagningen erbjuder vi hälsosamtal och går igenom dina levnadsvanor. Bland annat tittar vi på fysisk aktivitet, matvanor, bruk av tobak och alkohol samt sömn och stress.

Hälsosamtalen bygger på motiverande samtal (MI) och uppföljning erbjuds alltid. Vid behov skrivs recept på fysisk aktivitet (FaR) med stöd av Friskvårdslots. Vid behov kan du även få träffa dietist, sjukgymnast (som till exempel har stresshanteringsgrupp), rökavvänjare eller kurator/psykolog. Hör av dig till vårdcentralen, så bokar vi en tid.