Provtagning

Vid vårdcentralens laboratorium kan du lämna blodprov och urinprov efter remiss från vårdpersonal. Vi sköter provtagningar åt vårdcentralen och andra vårdgivare. Du kan lämna prov hos oss på Samariterhemmet och på Stenhagens vårdcentral.

Hitta till Samariterhemmet
Hitta till Stenhagens vårdcentral

Vissa prover analyseras på plats, andra skickas vidare till Akademiska sjukhusets laboratorium för analys.

Avgifter vid provtagning

Du betalar för besöket enligt gällande patientavgifter. Läs mer om patientavgifter på 1177.