Psykolog

För att träffa våra psykologer eller kuratorer behöver du en bokad tid. Vi finns på Kungsgärdets center.

Hitta till psykolog  

Psykologerna på Flogsta vårdcentral arbetar med rådgivning utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi behandlar bland annat sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest och stressrelaterade problem. Utgångspunkten är en aktiv behandling som hjälper dig att hjälpa dig själv.

Grundstommen i KBT är hemuppgifterna som du kommer att få vid varje tillfälle. Att göra dessa hemuppgifter är den viktigaste faktorn för en lyckad behandling. Behandlingsinsatsen är alltid fokuserad och består ofta av totalt 4-5 besök hos psykolog. Fokus ligger på att på ett effektivt sätt lära ut strategier som du sedan fortsätter att arbeta med på egen hand och gör till en del av din vardag.

Gruppbehandling med psykolog

Den första insats som erbjuds är vanligtvis vägledd självhjälp utifrån litteratur som har forskningsstöd alternativt gruppbehandling. Du behöver inte remiss från läkare utan kan boka bedömningssamtal hos psykolog direkt via vårdcentralen.
Mer om behandling i grupp och självhjälpslitteratur