Sjukgymnast

Sjukgymnasten undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar människans förmåga att röra på sig. Hälsofrämjande arbete ingår i all sjukgymnastik.

Sjukgymnasten har självständigt ansvar att bedöma, välja åtgärder, behandla och utvärdera. Till landstingets offentliga och privata sjukgymnaster kan du vända dig utan remiss.

Gruppverksamhet efter individuell bedömning

  • Individuellt anpassad träning i vårt gym under handledning
  • Smärt- och stresshantering i samarbete med kurator, läkare, dietist
  • Artrosskola