Gottsunda barnavårdscentral

På BVC bryr vi oss om barns hälsa. Vi möter varje barn och deras föräldrar utifrån familjens behov. Förutom vår omtanke får du tillgång till en hög medicinsk kompetens och lång erfarenhet. Vår ambition är att ge dig och ditt barn en bra start. Välkommen till oss!

Så långt det är möjligt träffar du samma sköterska och läkare vid de hälsokontroller som vi utför. Hos oss kan du vid behov också träffa psykolog och dietist.

I våra väntrum finns böcker som du kan läsa för ditt barn medan ni väntar. Däremot har vi enligt hygienföreskrifterna tagit bort leksaker från våra väntrum.

Föräldragrupp med spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring av huden. Det är ingen behandling utan en stund av avslappning för både föräldrar och barn.

I anslutning till träffarna samtalar vi runt tex mat, sömn och annat som känns aktuellt kring barnen. Anmäl dig när du är på BVC eller ring oss.