Dietist

Dietisten har specialistkunskaper om sambandet mellan mat och hälsa samt om matens betydelse som del i behandling av vissa sjukdomar.

Primärvårdsdietisten arbetar både förebyggande och behandlande med gruppverksamhet och enskilda patienter.