Distriktssköterska

Distriktssköterskan har ansvar för att bedöma, ge råd och behandla patienter med till exempel sår, hudåkommor, ögonbesvär, vissa öronbesvär och svarar på allmänhetens hälsofrågor.

Vid behov hänvisas till patientens husläkare eller annan specialistfunktion. Distriktssköterskan utför även av läkare ordinerade behandlingar som injektioner, infusioner och blodtrycksmätning.

Hälso och sjukvård för vuxna, samt barn från 11 år

  • Sjukvårdsråd - både per telefon eller genom besök.
  • En första bedömning av din sjukdom/dina problem eller råd om du behöver gå till husläkaren.
  • Sjukvårdsbehandling: Omläggning av sår, ta bort stygn, mätning av blodtryck, få injektioner.
  • Recept utskrivet för vissa mediciner och hjälpmedel.
  • Inkontinens - basal utredning, råd och förskrivning av hjälpmedel.
  • Hälsoråd: kost, motion och övervikt.
  • Hjälp med rökavvänjning.