Kurator

Till kuratorn är du välkommen för stödsamtal vid exempel kris eller sorg. Kuratorn bedriver även psykosocialt arbete och ger kortare samtalsbehandling för bland annat lindrig depression, sömnsvårigheter och stress.

Kuratorn hör till det psykosociala teamet.  
Mer om psykosociala teamet