Psykolog

Till psykologen är du välkommen vid psykiska besvär där det inte behövs vård inom psykiatrin. Psykologen bedömer, föreslår åtgärder, behandlar och utvärderar. Vi tar emot patienter som fyllt 18 år.

Psykologen tillhör det psykosociala teamet. Mer om psykosociala teamet.