Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, undersöker och behandlar smärtor, skador och problem som begränsar förmåga att röra på sig. Hälsofrämjande arbete ingår i all sjukgymnastik.

Sjukgymnasten har självständigt ansvar att bedöma, välja åtgärder, behandla och utvärdera. Till oss kan du vända dig utan remiss och vi har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier.

Vi undersöker och behandlar besvär relaterade till:

 • muskler och leder
 • stress och psykisk ohälsa
 • hjärt- och lungsjukdom
 • neurologisk skada eller sjukdom
 • inkontinens
 • rygg- och bäckensmärta vid graviditet

 

Sjukgymnasten erbjuder

 • Artrosskola för höft och knä
 • Individuell rehabiliteringsträning i gym
 • Smärtskola
 • Diabetesskola
 • Balansgrupp
 • Cirkelträning som behandling vid lätta till måttliga besvär med psykisk ohälsa

 

Mer om vår kompetens och utbildning