Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, undersöker och behandlar smärtor, skador och problem som begränsar förmåga att röra på sig. Det hälsofrämjande arbetet ingår i all sjukgymnastik.

Sjukgymnaster har ett självständigt ansvar att bedöma och tillsammans med dig som patient välja den behandlingsform som passar bäst. Tillsammans planerar vi din fortsatta handläggning. Utvärdering och uppföljning sker fortlöpande. Du behöver ingen remiss för att komma till oss sjukgymnaster.