Kurator

Till kuratorn kan du komma för samtal vid till exempel en kris, lindrig ångest eller depression.

Din behandling kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp, till exempel i stresshanteringskurser.